25 Kasım 2011 Cuma

Şirkete Alınan Araçların Muhasebe Kayıtları ve Amortismanı

Soru : Şirketimize almış olduğumuz binek otomobilleri nasıl kayıt etmeliyiz ve bu araçlar için nasıl amortisman ayırmalıyız?

Cevap : Sorunuzu biraz daha genişleterek aşağıdaki örnekler yardımı ile cevaplandırmaya çalışayım.Ticari ve Hususi Araç Alımlarına Ait Örnekler:


ÖRNEK 1

Beyaz Eşya  işi ile iştigal eden  X firması Ticari faaliyetinde kullanacağı bir kamyonet ‘i 15.03.2007 tarihinde 25.000 YTL. + KDV bedelle satın almış ve işletmenin aktifine 15.03.2007 tarihi itibariyle kaydetmiştir. Muhasebe kaydı ve Amortisman ayırma aşamalarını açıklayın,


CEVAP 1
Öncelikle Faydalı Ömür oranı belirlenmelidir. (faydalı ömür 5 yıl, oran ise %20  olduğu varsayılmıştır. )

V.U.K 320. md. gereği (Tıklayınız…)

2007 yılı için ayıracağı amortisman 25.000 * %20 = 5.000  YTL’

2008 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =5.000 YTL

2009 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =5.000 YTL

2010 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =5.000 YTL

2011 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =5.000 YTL Muhasebe Kayıtları


------------------------15/03/2007-------------------------------

254 Taşıtlara                                            25.000

191.İnd.KDV                                             4.500

329 Diğ.Tic.Borçlar                      29.500


Açıklama : Ticari Araç Alımı------------------------31/12/2007-------------------------------

770 G.Yönetim Gid.                                    5.000

257 Birk. Amortismanlar                         5.000,-


Açıklama : 2007 Yıllı Ticari Araç Amortismanı


Not: ÖTV Aracın maliyetinin bir unsurudur.
ÖRNEK 2

Beyaz Eşya  işi ile iştigal eden X firması HUSUSİ   olarak kullanacağı bir adet  İKİNCİ EL Otomobil ‘i  15.07.2007 tarihinde 20.000 YTL. + KDV bedelle satın almıştır. Muhasebe kaydı ve Amortisman ayırma aşamalarını gösteriniz.


CEVAP 2

Tespiti gereken Hususlar

1-) Öncelikle Faydalı Ömür oranı belirlenmeli ve Hususi Otomobil olduğu için içinde Kıst Amortismana Tabi olduğu bilinmelidir.  (Faydalı ömür 5 yıl, oran ise %20  olduğu varsayılmıştır. ) 2007 yılında kıst dönem amortisman uygulamamız gerekir. 15.07.2007 alış tarihi olduğundan 7. ay tam ay sayılır ve 6 aylık amortisman ayrılır.


2-) Hususi otomobil olduğu için KDV maliyete dahil edilir. (3065 sayılı KDV Kanunun 30 uncu maddesinin b bendi için tıklayınız...)


3-) Hususi otomobil olduğu için %1 K.D.V hesaplanır. Sıfır olarak alınırsa oran yine % 18 uygulanır. Örneğimizde 2. el olduğu için % 1 hesaplanmıştır.

Amortisman ayırma;


20.200.Ytl x % 20 = 4.040 /12 ay = 336,67 * 6 ay (kıst) = 2.020.Ytl -2007 yılında ayrılacak.


2008 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.Ytl * % 20 = 4.040 YTL

2009 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.Ytl * % 20 = 4.040 YTL

2010 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.Ytl * % 20 = 4.040 YTL

2011 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =

20.200.Ytl * % 20 = 4.040 YTL + 2.020 (ilk yıl ayrılmayan tutar) = 6.060 YTL


- Muhasebe Kayıtları


------------------------15/07/2007-------------------------------

254 Taşıtlara                                            20.200

329 Diğ.Tic.Borçlar                      20.200

Açıklama : Hususi  Araç Alımı
------------------------31/12/2007-------------------------------

770 G.Yönetim Gid.                          2.020

257 Birk. Amortismanlar                         2.020,-

Açıklama : 2007 Yıllı H. Araç Amortismanı

Saygılarımla,
Hasan Volkan ÇEVİK
Mali Müşavir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder